Ned

Wij beschermen het universum tegen driftige peuters zoals jij. Een oorlogsgod? Wij zijn oorlog. In deze cel zul je rotten, tot de wereld je vergeten is, tot je naam is vergaan tot een mild scheldwoord op de lippen van kinderen. Wat kan een god uitrichten tegen de macht van de Foundation? Hoe breekt een vis uit het aquarium? Een hamster uit zijn kooi? Je bent afgesloten, uitgesloten en opgesloten. Net als alles dat deze realiteit en de status quo durft te bedreigen. Wij staan. Wij beschermen. Wij zijn de handhavers van normaliteit. Kniel voor ons.

We protect the universe from ill-tempered toddlers like you. A war god? We are war. In this cell you will rot until the world has forgotten you, until your name has decayed to a mild curse on the lips of children. What can a god do against the might of the Foundation? How does a fish break out of its aquarium? A hamster out of its cage? You have been closed off, eliminated and locked up. Just like everything else that dares to threaten this reality and the status quo. We stand. We protect. We are the enforcers of normalcy. Kneel for us.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License