Slov

Na tisícich pleciach stojí
Tisíc mozgov žije ňou
Nadácia - ľudstva žitie
Jej jedinou úlohou

Agent, vojak, vedec v plášti
černokňažník v obleku
Bok po boku svorne stoja
nedajú sa k úteku

Čo by hromy kol' nich bili
Žrať ich zachcel večný plaz
Svojim umom zhatia silu
rozvrátivšiu sveta ráz

Tisíc divov, tisíc zmarov
tisíc hračiek prírody
Každú z nich dnes číslo zdobí
človeku viac neškodí

A ty, bože, že vraj vojny
s ľudským umom chceš sa biť?
Pred tebou už mnohí chceli.
Zostala im holá riť.

It rides on a thousand shoulders
Inhabits a thousand minds
Foundation!- humanity's salvation,
Its sole goal.

Agents, soldiers, white-coated scientists,
Suited workers of miracles,
Side by side they stand united
Firm against the foe.

If thunder struck about them,
Or a lizard bared its teeth,
With their industry they could stop the power
That would unravel the world

A thousand wonders, thousand dooms,
Thousand toys of nature,
Each one now decorated with a number,
Won't harm us anymore

As for you, god, supposedly of war
Do you seek to challenge our genius?
You're not the first to try-
We'll leave you bare-assed!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License